ทนายจอย ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ

ทนายจอย ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ

เปิดหน้าต่อไป

ติดต่อศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศาลเยาวชนและครอบครัวทั่าประเทศ

  01.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวั กระบี่ 

  โทรศัพท์ 075 663 145

  02.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวั กาญจนบุรี 

  โทรศัพท์ 080 056 3894

  03.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญฯ (ทองผาภูมิ) www.tppc.coj.go.th/

  04.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวั กาฬสินธุ์ 

  โทรศัพท์ 043 816 615, 084 136 7437

  05.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวั กำแพงเพชร

  www.kppjc.coj.go.th/

  06.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 

  โทรศัพท์ 043 243 653, 097 186 1764

  07.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี  

  www.ctbjc.coj.go.th/

  08.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  โทรศัพท์ 038 981 776         

  09.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 

  โทรศัพท์ 038 397 872 

  10.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 

  โทรศัพท์ 056 405 790

  11.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ 

  โทรศัพท์ 044 812 412 

  12.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร 

  โทรศัพท์   077 507 967 

  13.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง   www.trnjc.coj.go.th/       

  14.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด 

  โทรศัพท์ 038 525 751

  15.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก 

  โทรศัพท์   055 515 207

  16.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก(แม่สอด)  www.mesc.coj.go.th/  

  17.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

  www.nknjc.coj.go.th/            

  18.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 

  โทรศัพท์ 034 200 631        

  19.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม 

  www.nkpjc.coj.go.th/          

  20.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 

  โทรศัพท์ 044 952 2023      

  21.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 075 399 559

  22.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

  www.nkwjc.coj.go.th/              

  23.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

  www.ntbjc.coj.go.th/       

  24.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส

  www.nrtjc.coj.go.th/ 

  25.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน 

  โทรศัพท์ 054 772 231

  26.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ 

  โทรศัพท์ 042 492 102-3        

  27.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ 

  โทรศัพท์ 044 602 467              

  28.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 

  โทรศัพท์ 02 577 6152-7  ต่อ 204

  29.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบฯ 

  โทรศัพท์ 032 600 807-11 ต่อ 203    

  30.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 

  โทรศัพท์ 037 211 241        

  31.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี 

  โทรศัพท์ 073 337 933            

  32.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอยุธยา 

  โทรศัพท์ 035 346 800

  33.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา 

  โทรศัพท์ 054 449 670             

  34.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา 

  โทรศัพท์ 076 460 507

  35.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา

  (ตะกั่วป่า) www.tkpc.coj.go.th/ 

  36.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง 

  โทรศัพท์ 074 612 965 

  37.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร 

  โทรศัพท์ 056 611 193

  38.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

  www.psljc.coj.go.th/           

  39.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 

  โทรศัพท์ 076 620 571        

  40.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม 

  โทรศัพท์ 080 042 8414      

  41.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร 

  โทรศัพท์ 042 620 833

  42.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา 

  โทรศัพท์ 073 203 516 

  43.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา(เบตง) 

  www.btnc.coj.go.th/

  44.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร 

  โทรศัพท์ 045 711 476        

  45.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

  www.rnnjc.coj.go.th/    

  46.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง 

  โทรศัพท์ 038 612 970, 080 053 7871    

  47.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 

  โทรศัพท์   032 736 127              

  48.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

  www.riejc.coj.go.th/     

  49.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

  www.lbrjc.coj.go.th/     

  50.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง 

  โทรศัพท์ 054 382 788-9

  51.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน 

  โทรศัพท์   053 562 758

  52.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

  www.sskjc.coj.go.th/

  53.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 

  โทรศัพท์ 042 718 975        

  54.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 

  โทรศัพท์ 074 315 547-8

  55.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล 

  โทรศัพท์ 074 724 305   

  56.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 

  โทรศัพท์ 02 707 6895

  58.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม 

  โทรศัพท์  034 716 318

  59.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 

  โทรศัพท์ 034 411 227     

  60.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

  www.srbjc.coj.go.th/ 

  61.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว 

  โทรศัพท์ 037 247 192

  62.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี 

  โทรศัพท์ 036 524 238, 097 919 5458

  63.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 

  โทรศัพท์ 035 525 621-2 ต่อ 227     

  64.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  www.srtjc.coj.go.th/     

  65.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ฯ (เกาะสมุย) www.smc.coj.go.th/

  66.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ 

  โทรศัพท์ 044 511 755

  67.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 

  โทรศัพท์ 055 610 597              

  68.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย

  www.nnkjc.coj.go.th/ 

  69.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 

  โทรศัพท์ 042 313 083  

  70.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ 

  โทรศัพท์ 045 523 108 

  71.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี 

  โทรศัพท์ 042 342 368 

  72.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  โทรศัพท์ 055 411 627 

  73.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี 

  โทรศัพท์ 056 571 778, 080 560 62  

  74.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี 

  โทรศัพท์ 045 245 041

  75.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง 

  โทรศัพท์ 035 672 994

  76.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 

  โทรศัพท์ 053 750 853

  77.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

  โทรศัพท์ 053 921 920 

  ติดต่อเราทางอีเมล